Vì sao bạn vẫn nghèo? Hãy trả lời những câu hỏi sau

nghèo

Nghèo không phải là một cái tội. Mình vẫn nghe mọi người nói vui như vậy. Không ai có quyền chọn môi trường mà mình sẽ sinh ra, cho nên cùng có câu là “Bạn sinh ra đã nghèo không phải là do bạn, nhưng nếu đến bạn chết mà vẫn nghèo thì đó là … Đọc tiếp Vì sao bạn vẫn nghèo? Hãy trả lời những câu hỏi sau