Trước khi publish bài viết, hãy nhấn ‘pause’…

pause before publish clickbank

Đừng xem thường nút “publish” trên blog hay bất cứ chiến dịch marketing online nào của bạn. Hãy ngừng một chút, đọc thật kỹ và đoán xem, nếu như tôi đăng nội dung này, nó sẽ ảnh hưởng và tác động đến cộng đồng, đến khách hàng của tôi thế nào?