Fiverr: Khi bạn muốn tìm trợ thủ ‘chiến’ Clickbank

Fiverr Clickbank

Dưới đây là một số gợi ý để bạn có thể bắt đầu công cuộc kiếm tiền từ internet với sự kết hợp giữa Clickbank và Fiverr. Tuy nhiên, các cách này cũng chỉ là để cho bạn tham khảo. Hãy điều chỉnh sao cho nó phù hợp với nhu cầu của bạn, cũng như loại hình sản phẩm mà bạn muốn bán.