BleuPagePro (One Click Social Media Publisher): Công cụ quản lý và đăng nội dung tự động lên mạng xã hội

One Click Media Publisher

One Click Media Publisher (BleuPagePro) là một tool mà các marketer online đều phải mơ ước. Bởi nó có khả năng quản lý, tối ưu nội dung, hình ảnh và mọi nội dung hướng đến những khách hàng mục tiêu và đăng tải tự động lên 7 mạng xã hội phổ biến.