Tuỳ chỉnh giao diện trang đăng nhập WordPress bằng CSS

Hầu như bất kỳ ai khi xây dựng một Website trên nền tảng Wordpress đều muốn tuỳ chỉnh giao diện trang đăng nhập Wordpress sao cho chuyên nghiệp hơn. Không ai muốn để trang đăng nhập mặc định của Wordpress với logo Wordpress đơn điệu. Việc tuỳ chỉnh giao diện trang đăng nhập không chỉ tăng tính thẩm mỹ, chuyên nghiệp mà còn tạo dấu ấn cá nhân của … Đọc tiếp Tuỳ chỉnh giao diện trang đăng nhập WordPress bằng CSS