Bàn về chuyện Facebook bất ngờ đóng cửa nhiều Fanpage lớn sau 1 đêm

facebook social marketing, facebook đóng cửa nhiều fanpage

Việc Facebook đóng cửa bất ngờ nhiều trang Fanpage, trong đó có nhiều trang lớn và đang chạy quảng cáo khiến cho nhiều doanh nghiệp điêu đứng. Nhất là những agency làm dịch vụ social marketing. Tuy nhiên, phải nói, lẽ ra Facebook nên làm điều này từ lâu rồi.