Website dịch thuật mang lại cho CEO trẻ 40 tỷ đồng mỗi năm

Simon Lee - người sáng lập trang web dịch thuật Flitto

Là một người trẻ thành thạo 6 thứ tiếng, Simon Lee hiện là CEO của trang web dịch thuật xuyên quốc gia với doanh thu 2,1 triệu USD (tương đương hơn 40 tỷ đồng)/năm. Anh Simon Lee là người gốc Hàn Quốc. Cha anh làm việc cho một công ty đa quốc gia nên tuổi … Đọc tiếp Website dịch thuật mang lại cho CEO trẻ 40 tỷ đồng mỗi năm