Những plugin đăng bài tự động lên mạng xã hội dành cho WordPress

Những plugin đăng bài tự động lên mạng xã hội cho Wordpress

Trong bài này, Clickbank Vietnam xin giới thiệu một số plugin đăng bài tự động lên mạng xã hội dành cho Wordpress, giúp bạn đưa lên các Fanpage, trang Google Plus mỗi khi Website của bạn có bài viết mới.