Chơi Clickbank, làm MMO: Có thật là kiếm bạc tỷ?

make money online vietnam, Chơi Clickbank, làm MMO: Có thật là kiếm bạc tỷ?

Theo một bài báo, hiện có một số người Việt đang có thu nhập khủng từ việc làm website, gắn quảng cáo từ Google, chơi Clickbank, affiliate… Vậy thực tế thì sao? Liệu người Việt có thật đang kiếm bạc tỷ từ môi trường internet, qua công việc MMO?