Cách tìm keyword có CPC cao để ‘chiến’ Adsense trang tiếng Việt

Vậy, làm cách nào để tìm ra các keyword có CPC (cost per click) cao? Sau một thời gian tìm hiểu, Clickbank Việt Nam đã phát hiện ra cách có thể tìm được các keyword tiếng Việt có CPC (tất nhiên đối với cả các ngôn ngữ khác) một cách cực kỳ đơn giản.