Cách tạo tài khoản FTP trên Cpanel 3

FTP là gì, tạo tài khoản ftp, hosting cpanel 3

FTP nghĩa là gì? Đó là cụm từ viết tắt của File Transfer Protocol (Nghĩa là “Giao thức chuyển nhượng tập tin”). Như vậy FTP bản chất là một giao thức kết nối giữa hosting và máy tính, giúp thực hiện các thao tác quản lý tập tin và thư mục trên hosting như upload, download, chỉnh sửa, xóa, tạo tập tin, thư mục mới, đổi tên tập tin hay thư mục… vân vân và vân vân.. Nói tóm lại, trừ database, bạn gần như “toàn quyền sinh sát” mọi thứ có trên hosting của mình.