Cộng đồng Affiliate toàn cầu mừng sinh nhật lần thứ 20 của Clickbank

clickbank 20th, sinh nhật thứ 20 của Clickbank. Clickbank Global

Có thể bạn không biết, nhưng ngày 6/4/2018 vừa qua, Clickbank, website tiếp thị liên kết hàng đầu thế giới về sản phẩm số đã mừng sinh nhật lần thứ 20 của mình. Như vậy, Clickbank đã trải qua được 20 năm kể từ ngày trang website này được thành lập vào ngày 6/4/1998.