Ngẫm từ chuyện của lạc đà và ruồi và bài học đừng tự đề cao mình quá

Bài học cuộc sống

Nước vì ở vị trí thấp mà trở thành biển. Cũng như vậy, con người nếu biết tự hạ mình sẽ trở thành vua. Triết lý sống này có từ ngàn đời nay, nhưng không phải ai trong chúng ta cũng hiểu và làm được. Chuyện của lạc đà và ruồi Có một con lạc … Đọc tiếp

Vì sao bạn vẫn nghèo? Hãy trả lời những câu hỏi sau

nghèo

Nghèo không phải là một cái tội. Mình vẫn nghe mọi người nói vui như vậy. Không ai có quyền chọn môi trường mà mình sẽ sinh ra, cho nên cùng có câu là “Bạn sinh ra đã nghèo không phải là do bạn, nhưng nếu đến bạn chết mà vẫn nghèo thì đó là … Đọc tiếp