Kẻ chốt lời Litecoin đầu tiên cũng chính là cha đẻ của đồng tiền điện tử này

Cha đẻ của Litecoin đã chốt lời sau khi giá của đồng tiền ảo lớn thứ năm thế giới này tăng 75 lần kể từ đầu năm.

Chốt lời Litecoin khi đồng tiền điện tử này đã tăng giá hơn 75 lần kể từ khi nó được phát hành ra thị trường, cha đẻ của Litecoin cho biết ông không muốn tiếp tục là người có sự ảnh hưởng đến biến động giá của Litecoin và trở thành người đứng ở vị … Đọc tiếp